»Tvinga oss inte att ha en GPS-dosa i bilen

»Drygt fem kronor per mil för att köra i de större städerna, en krona per mil i mindre städer och gratis på landsbygden. Förslaget på ny kilometerskatt presenteras närmast som en rättvisereform. Men vad händer med den personliga integriteten om vi med en GPS-dosa i bilen ständigt ska kunna spåras?« Läs mer i Upsala Nya Tidning

»Miljardprojektet ska säkra stadens strömförsörjning

»1,2 mil elkabel med en kapacitet på 400.000 volt grävs ner väster om Stockholm. Miljardprojektet ska säkra stadens framtida strömförsörjning – och får samtidigt bort störande högspänningsledningar från naturen. Läs mer  i Dagens Nyheter (Det handlar om att förlägga högspänningsledningar i kabel under jord istället för luftledningar i höga stolpar)

Underkategorier