»Molnet slukar el - går det att lagra hållbart?

»Facebook, Snapchat, Instagram – dina selfies och andra bilder lagras i molnet. Men datalagringen orsakar lika stora klimatutsläpp som flyget.

Flygets påverkan på klimatet har blivit en snackis och att minska sitt flygande är ett sätt för enskilda personer att minska sina koldioxidutsläpp.

Mindre omdebatterat är att vårt behov av internet och kommunikationstjänster ständigt ökar och nu är lika stora som utsläppen från flygindustrin. Med andra ord drygt två procent av de globala koldioxidutsläppen. Då har inte flygets extra påverkan genom att utsläppen sker på hög höjd räknats in.« Läs mer och Lyssna på Sveriges Radio "Klotet"

»Hjärnforskare varnar: Skolan digitaliseras i blindo

»Skolan digitaliseras i allt högre utsträckning. Användningen av datorer under lektionstid ökar och läroböcker ersätts av digitala resurser på nätet. Utvecklingen drivs på av företag som vill sälja datorer eller digitala lösningar, liksom av påbud om digitalisering från Skolverket. Problemet är att vi inte vet vad det här får för konsekvenser. Vad säger egentligen forskningen? Läs mer på Svenska Dagbladet

»Ny dom: Italien måste informera om hälsorisker med mobiltelefoner

»En domstol i Rom har beslutat att landets regering måste informera folket om hälsoriskerna med mobilanvändning. Beslutet, som inte har överklagats utan i ett uttalande från berörda ministrar tvärtom välkomnats, har nu vunnit laga kraft. En informationskampanj måste ha inletts i landet senast 16 juli 2019. Läs mer på MSN

Italien: »Den regionala förvaltningsdomstolen i Lazio begär en informationskampanj om hälsorisker med smarta telefoner

»Miljö-, hälsovårds- och utbildningsministerierna ska inom sex månader, var och en inom sitt eget kompetensområde, tillhandahålla en informationskampanj riktad till hela befolkningen om hur man bör använda mobiltelefoner och trådlösa telefoner samt om riskerna för hälsa och miljö i samband med felaktig användning av dessa enheter. Detta beslutades av den regionala förvaltningsdomstolen i Lazio […]

"Möjliga hälsorisker på grund av mobiltelefonanvändning övervakas kontinuerligt av hälsovårdsministeriet, i synnerhet efter klassificeringen av ”International Agency for Cancer Research” [IARC, ett WHO-organ] 2011 av radiofrekventa elektromagnetiska fält, som möjligen cancerframkallande för människor (kategori 2B) "
Läs mer på italienska i Repubblica eller: stå ut med en googleöversättning till engelska här !

Underkategorier