Frankrike: Lågstrålande område i franska Alperna

En liten kommun i Saint-Julien-en-Beauchene i alperna har för avsikt att skapa det första lågstrålande området i Frankrike. Tanken är att ett trettiotal elöverkänsliga ska kunna bo där samtidigt. Projektet som drivs med stöd av europaparlamentarikern Michèle Rivasi, bör kunna bli verklighet inom två till tre år . Bland annat behöver en kraftledning grävas ner och gasdriven värme installeras. Läs mer på Le Monde (på franska)

Besvärande flimmer på väg tillbaka

Flimmer har framför allt varit ett problem i gamla lysrör och bildskärmar. I takt med att ljuskällor och skärmar bytts ut och fått högre kvalitet har problemen avtagit. Men med allt fler LED-lampor på arbetsplatser visar det sig att exponeringen för osynligt flimmer riskerar att öka på nytt. Läs mer i Arbetsliv

Pedagogisk eller farlig?

Att använda dator, läsplatta och mobil som pedagogiskt redskap, är det bra eller dåligt? Anna Nygren, sömn-och stress-pedagog och Jesper Eklund, it-pedagog på gymnasieskolan GUC i Uppsala ger sina bästa argument för och emot. Läs mer i Upsala Nya Tidning

USA: Dold försäkringsrisk döljer sig i hyresavtal för fastigheter

Risken med radiofrekvent strålning

I februari 2013 klassificerade AM Best RF (radiofrekvent) strålning från antenner för trådlös teknik som en "växande teknikbaserad risk." Detta baserades delvis på uppskattningsvis 250.000 arbetare som varje år kan vara överexponerade för RF-strålning från de 600.000 statliga och kommersiella RF strålande antennsystemen över hela landet. Läs mer på engelska i Claims Journal

(AM Best = analysföretag inom försäkringsbranschen, hemsida här! )

Underkategorier