USA: »Lägg på luren - strålning från mobiltelefoner kan påverka ditt minne

WASHINGTON D.C. :

» Strålningen från mobiltelefonen kan påverka minnesfunktionen hos unga enligt ny studie [från Schweiz]. Den snabba IT-utvecklingen går hand i hand med en ökning av exponeringen för radiofrekventa elektromagnetiska fält (RF-EMF) i vårt vardagsliv. Läs mer på Economic Times (på engelska)
eller hela forskningsrapporten här på Environmental Health Perspectives hemsida