Debatt: »Är det frivilligt att en hel stad ska bestrålas?

»Att vara en stad i framkant kan vara att istället välja bort ännu mer elektromagnetisk strålning och hellre värna miljön och människors hälsa.

Ett helt digitaliserat samhälle – är det vad vi vill ha? Ett digitalt 5G-Umeå, är det vad folket vill ha? Det kommer att bli dyrt. Ny utrustning måste installeras, blir det sedan i hela landet handlar det om enorma resurser. Den första fasen, testen av 5G i Umeå är skattebetalarna med och betalar eftersom bland annat Umeå kommun och VLL är med. I presentationen av 5G projektet står att Umeå blir en än mer lättillgänglig stad.« Läs hela artikel på Folkbladet här