USA: »En dyster samsyn om skärmar och barn börjar dyka upp i Silicon Valley

»SAN FRANCISCO - De människor som är bäst insatta i en fråga är ofta de som är mest  försiktiga.
Teknologer vet hur telefoner verkligen fungerar och många har bestämt att de inte vill ha sina egna barn ens i närheten av dem. Läs mer i New York Times (på engelska)