Insändare: »Skall vi upprepa samma fel som för hundra år sedan?

»Varken mobilstrålning eller wifi-strålning anses ju vara skadliga eftersom en frisk person inte med sina sinnen kan uppfatta strålningen.
Då röntgenstrålning upptäcktes och började användas för drygt hundra år sedan antog man att den var helt riskfri. Läs allt på Hufvudstadsbladet (HBL)