Debatt: »Kraftledningen genom östra Granloholm måste grävas ned

»Vi, Socialdemokraterna i Granloholm, fortsätter att hävda vårt krav att Eon gräver ned sin 130 kV-ledning genom östra Granloholm. Vi menar att företaget kan göra det samtidigt som man marklägger den kvarvarande 40 kV-ledningen genom vår stadsdel. Läs mer i Sundsvalls Tidning