Debatt: »Den trådlösa strålningen ökar och vi utsätts för ett livsfarligt experiment

»En minskning av elektromagnetisk exponering är nödvändig för att säkerställa folkhälsan.

Den 12 februari i år hade drygt 200 000 forskare, läkare och miljöorganisationer från drygt 200 nationer och territorier i världen undertecknat en appell om att stoppa 5G på jorden och i rymden. Appellens adressater var FN, WHO, EU och alla världens regeringar. Appellen hävdar att det föreligger ovedersägliga bevis för att radiofrekvensstrålning (RF) är skadlig för allt liv på jorden. Läs mer på Hufvudstadsbladets hemsida